Hans Prybil
G  U  L  D  S  M  E  D 

 

 

       start           om           cv           galleri           butik           aktuellt         

  


 

  

 
     S k o l o r  o c h  u t b i l d n i n g a r

 Traditionell lärlingsutbildning hos olika guldsmeder.

  Guldsmedsskolan i Strålsnäs 1964-66

  Kurser vid hantverksskolan i Falun

  Silversmideskurs för Silversmed Staffan Nilsson

  Juvelfattarkurs för Sven Sandström

 Form 1, 7,5 hp, Linköpings universitet

 Form 2, 7,5 hp, Linköpings universitet

       

 
  U t s t ä l l n i n g a r :

•  Säfstaholms slott

 Örebro konsthall

•  Liljevalchs Tillsammans med Vingåkers konsthantverkare.  
 
  
 Medlem i  KIY  och  KHVC


 

 


 

 

 Hans Prybil  -  Tel (+46) 70 75 80 340  -  hans@prybil.se  -   www.hansprybil.se